Những câu Thành ngữ – Tục ngữ hay về giáo dục

Những câu Thành ngữ – Tục ngữ hay về giáo dục Tại nhasachvn

Giáo dục là một vấn đề rất quan trọng trong xã hội ngày nay, vì thế bố mẹ cần phải giáo dục con cái ngay từ khi chúng còn bé, từ xa xưa ông ta đã đúc kết kinh nghiệm để răng dạy con cháu qua các câu thành ngữ tục ngữ. Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây!

Những câu Thành ngữ - Tục ngữ hay về giáo dục

 1. Ếch ngồi đáy giếng.
 2. Cao nhân tất hữu cao nhân trị.
 3. Học tài thi phận.
 4. Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi.
 5. Dốt đến đâu học lâu cũng biết.
 6. Chị ngã em nâng.
 7. Kính lão đắc thọ.
 8. Có con không dạy để vậy mà nuôi.
 9. Yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi.
 10. Khi măng không uốn thì tre trổ vòng.
 11. Măng không uốn uốn tre sao được.
 12. Bé chẳng vin, cả gẫy cành.
 13. Non chẳng uốn, già nổ đốt.
 14. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
 15. Chẳng học lấy đâu biết chữ.
 16. Chẳng cây lấy đâu có thóc.
 17. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
 18. Có học mới biết, có đi mới đến.
 19. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
 20. Dốt đặc còn hơn chữ lóng.
 21. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
 22. Học ăn, học nói, học gói, học mở.
 23. Văn hay chẳng lọ dài dòng.
 24. Nhất sự thuận, vạn sự lành.
 25. Lợi bất cập hại.
 26. Gà ăn hơn công ăn.
 27. Chẳng được ăn thì đạp đổ.
 28. Đau thiết, thiệt vạn.
 29. Đói thì ăn vất, mất thì nói quàng.
 30. Được cãi cầm, thua cãi cố.
 31. Thua cay đánh gỡ.
 32. Tiếc chẳng bõ tức.
 33. Con cá sấy là con cá lớn.
 34. Chết trâu thì thêm mẻ rìu.
 35. Ném tiền xuống ao. Nào được xem tăm.
 36. Gạo đổ hót chẳng đầy thưng.
 37. Nước đổ khó bốc.
 38. Giò chửa làm, lợn còn đó.
 39. Cơm không ăn gạo còn đó.
 40. Lá rụng về cội.
 41. Mất của ta, ra của người.
 42. Đất ruộng đắp bờ.
 43. Thừa bát gạt xuống mâm.
 44. Sẩy vai xuống cánh tay.
 45. Lọt sàng xuống nia.
 46. Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng.
 47. Mất tiền mua gỗ thì bố lấy dao.
 48. Mất tiền mua thúng thì đựng cho tan.
 49. Thả con son sắt bắt con cá rô.
 50. Chẳng được ăn, ăn lấy vốn.
 51. Thà ướt sề còn hơn về không.
 52. Méo mó còn hơn không.
 53. Được người mua, thua người bán.
 54. Được lòng ta, xót xa lòng người.
 55. Được lòng người, mất lòng người.
 56. Thẳng da lưng, thì chùng da bụng.
 57. Nước chảy chỗ trũng.
 58. Của dễ được thì dễ mất.
 59. Sông lở, cát bồi.
 60. Văn có bài, vũ có trận.
 61. Nhà gỗ xoan, quan ông nghè.
 62. Bồi ở, lở đi.
 63. Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.
 64. Làm cỗ không lo mất phần.
 65. Ăn có ở, ở có nơi.
 66. Ăn có chỗ, đỗ có nơi.
 67. Làm nên một mình một cỗ, không làm nên thì vỗ tay không.
 68. Muốn làm ông, cái lông không muốn mất.
 69. Có ăn vất vả đã cam, không ăn ta nghỉ ta làm làm chi.
 70. Ăn chẳng có, khó đến mình.
 71. Nhà có công, người có của.
 72. Trồng cây có ngày ăn quả.
 73. Ăn của người, vâng hộ người.
 74. Muốn xem hội phải đi đến chùa.
 75. Muốn ăn cá phải thả câu.
 76. Gái có công, chồng chẳng phụ.
 77. Của một đồng, công một nén.
 78. Muốn ăn lúa, phải tìm giống.
 79. Dạy con nhà, con láng giềng khôn.
 80. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
 81. Không thầy đố mày làm nên.
 82. Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.
 83. Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu.
 84. Gạo da ngà, nhà gỗ lim.
 85. Nhà không móng, bóng không người.
 86. Nhất song nhà, nhì xà trẹo.
 87. Kín gianh hơn lành gió.
 88. Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tôn.
 89. Một năm làm nhà, ba năm hết gạo.
 90. Một lần dọn nhà bằng ba lần cháy.
 91. Sợ hẹp lòng, không sợ hẹp nhà.
 92. Cây rậm nhiều chim đậu.
 93. Đất lành chim đậu.
 94. Cơm chấm, mắm chườm.
 95. Cơm cà là nhà có phúc.
 96. Một bát cơm rang bằng sàng cơm thổi.
 97. Thiếu gạo cạo thêm khoai.
 98. Cơm tẻ mẹ ruột.
 99. Khôn ăn cái, dại ăn nước.
 100. No dạ đã thèm.
 101. Của làm ăn no, của cho ăn thêm.
 102. Trời đánh còn tránh miếng ăn.
 103. Miếng ăn là miếng nhục.
 104. Có thực mới vực được đạo.
 105. Đẹp vàng son, ngon mật mỡ.
 106. Ăn cơm có canh, tu hành có vãi.
 107. Cơm mùa treo trái chùa cũng chín.
 108. Cơm sống là cơm thảo, cơm nhão là cơm hà tiện.
 109. Ăn cơm lừa thóc, ăn cỏ bỏ gan.
 110. Ăn no tức bụng.
 111. Ăn ít no lâu, ăn nhiều chống đói.
 112. Đói ăn rau má, chớ ăn bậy bạ mà chết.
 113. Người sống về gạo, cá bạo về nước.
 114. Ăn vóc học hay.
 115. Cốc mò, cò xơi.
 116. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
 117. Tiên học lễ hậu học văn.
 118. Con học, thóc vay.
 119. Mực mài tròn, mực son đánh giặc.
 120. Non cao ai đắp mà cao

Sông sâu ai bới ai đào mà sâu.

 • Em ngã thì chị phải nâng.

Đến khi chị ngã em bưng miệng cười.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này. Hy vọng bạn sẽ nhận được nhiều giá trị để từ đó có thể mở rộng thêm sự hiểu biết về thế giới xung quanh.

.